6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of Philippines)

ที่ตั้ง
เป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลกทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
พื้นที่
ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 72 ของโลก
เมืองหลวง
กรุงมะนิลา (Manila)
ประชากร
ประมาณ 94 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 12 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการ คือ ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ
ศาสนา
ส่วนใหญ่นับศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 83 นิกายโปรแตสเตนท์ร้อยละ 9 อิสลาม ร้อยละ 5 ศาสนาพุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 3
การปกครอง
ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 6 ปี
ประมุข
ประธานาธิบดี คนปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ ประธานาธิบดีเบนิกโน ซีเมยอน โกฮวงโก อาคีโน ที่สาม (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III)
ผู้นำรัฐบาล
ประธานาธิบดี
สกุลเงิน
ฟิลิปปินส์เปโซ (Philipino Peso : PHP ) 1 เปโซ ประมาณ 0.73 บาท

Advertisements

Posted on ตุลาคม 13, 2012, in อาเซียนศึกษา, เนื้อหา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: