5. รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam)

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วย รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
พื้นที่
5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 171 ของโลก
เมืองหลวง
บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร
ประมาณ 399,000 คน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 172 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและจีน
ศาสนา
ส่วนใหญ่นับศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆ
การปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 กำหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์ คือเป็นทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสาย มาเลย์โดยกำเนิด และจะต้องเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่
ประมุข
สุลต่าน องค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ ทรงเป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐบาล
สกุลเงิน
ดอลลาร์บรูไน ( Brunei Dollar : BND ) 1 BND ประมาณ 23.47 บาท (ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับสิงคโปร์ และสามารถใช้เงินสิงคโปร์ในบรูไนได้โดยทั่วไป)

Advertisements

Posted on ตุลาคม 13, 2012, in อาเซียนศึกษา, เนื้อหา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: