2. มาเลซีย (Malaysia)

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ
– มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดกับประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์
– มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ทิศใต้ติดประเทศอินโดนีเซีย และมีดินแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
พื้นที่
330,803 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 66 ของโลก
เมืองหลวง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
ประชากร
ประมาณ 27.6 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 44 ของโลก
ภาษา
ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ
ศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 60 พุทธ ร้อยละ 19 และคริสต์ ร้อยละ 12
การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ประมุข
สมเด็จพระราชาธิบดี เจ้าผู้ปกครองรัฐผลัดเปลี่ยนกันขึ้นดำรงตำแหน่ง วาระละ 5 ปี ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีอัลวาทิก ตวนกู มิซาน ไซนัล อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลต่านมะห์มูด อัลมุกดาฟี บิลลาห์ ซาห์ จากรัฐตรังกานู ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 13 ของมาเลเซีย
ผู้นำรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน (พ.ศ.2554) คือ ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมมัด นาจิบ บิน ตุน อับ ดุล ราซัก
หน่วยเงินตรา
ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท )

Advertisements

Posted on ตุลาคม 12, 2012, in อาเซียนศึกษา, เนื้อหา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: